Zorgboerderij t Klein Wierke en Zorgerf Kötter

Meedoen, meebeleven, meegenieten

INFO

 

**********Informatie********** 

Betreft: maatregelen tegen virusuitbraak.

 Beste deelnemer, mantelzorger / eerste contactpersoon,

 Het kan u niet zijn ontgaan dat het aantal nieuwe besmettingen met het COVID-19 virus (ook bekend als het coronavirus) in Nederland snel toeneemt. Inmiddels spreken we van een Pandemie. Donderdagmiddag 12 maart kondigde de regering een aantal landelijke maatregelen aan die wij als Zorgboerderij en Zorgerf uiteraard ook opvolgen.

Annuleren bijeenkomsten dagbesteding.

Volgend op de maatregelen die onze regering heeft genomen, stellen we de dagbesteding tijdelijk uit mede na overleg met ZorgAccent.

Dit betekent dat wij met ingang van maandag 16 maart tot zoals het er nu uitziet 6 april geen dagbesteding aan kunnen bieden.

Wij doen dit uit preventief oogpunt en uit voorzorg voor onze kwetsbare doelgroep. Wanneer veel mensen bij elkaar zijn, vergroot de kans op besmetting. Zeker als zorgorganisatie willen we geen enkel risico lopen dat er door een bijeenkomst een besmetting zou zijn die de gezondheid van onze deelnemers, bezoekers en medewerkers in gevaar zou kunnen brengen. 

Contact

Wij gaan er vanuit dat u in contact met uw familie/contact personen afspraken maakt nu de reguliere bezoeken aan de dagbesteding wegvallen.Wanneer dit onverhoopt tot problemen leidt kunt u hierover contact met ons opnemen Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht, dan horen wij het graag.

Bij overige vragen over het coronavirus kunt u contact opnemen met de GGD Twente: Telefoon 053-487 68 40 (tijdens kantooruren)

 Met vriendelijke groet,

 Mieke het Lam

06-12825917

0546-823011

PS De meeste actuele informatie en veel gestelde vragen over het Coronavirus vindt u op www.rivm.nl

  

   

**********Link(s)**********

 

    (Kwaliteits waarborg)  << klik hier >>

 

 

 

 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Duurzaamheid in de aannemerij en bouwwereld<< klik hier >>

 

 

     Federatie landbouw en  Zorg  << klik hier>>

 

 

     Gezondheidsdienst  / Zoönosen  << klik hier >>

 

 

   Alzheimer Nederland<< Klik hier >>

 

 

   De korenaer Almelo<<Klik hier >>

 

 

 << klik hier>>

Inkuilen<<klik hier>>

 

Ballon varen<<Klik hier>>

 

Almelose tv   AAvisie   Filmpje  Knieperkestocht 2019  << KLIK HIER >>                                              

AA visie Eerste kohlfahrt in Nederland   << Klik hier >>

 

 boeren in vroeger tijden 1920-1960 <<klik hier>>